Bliss Reiseopplevelser begynte som et spennende samarbeid mellom Flor & Fjære AS, Røysland Gaard, Gnizt og NordCopter sommeren 2006, med utgangspunkt i utflukten Flor og Fjære møter fjellheimen.

Opplegget ble en suksess og gav grobunn for ideen om et varig samarbeid rundt kortere temareiser i Rogaland, etterhvert i Norge og på sikt internasjonalt.

Vår visjon er å gi mennesker en uforglemmelig opplevelse som berører alle sanser. Derav navnet Bliss, som er engelsk og beskriver det helt store øyeblikket– den gode følelsen man sent glemmer.


 

Anne Margrethe Vikeså er daglig leder i Bliss Reiseopplevelser og eier av enkeltmannsforetaket Gnizt. Dyktig sangartist med lang erfaring innen reiseliv i Europa. Svært kreativ med evnen til å engasjere og gjennomføre, modig og samvittighetsfull, og ikke minst lærevillig. Har hovedansvaret for oppbygging 
og drift av Bliss. En entertainer!


Siri Lærdal Bryn  er daglig leder og eier av Flor & Fjære AS. En kreativ, utholdende og kvalitetsbevisst dame med lang erfaring innen reiseliv og servicebransjen i inn- og utland. Hun bidrar sterkt med råd og tjenester under firmaets oppbygging og daglige drift. Hun er helt uvurderlig!


Kjell Ivar Ueland eier og driver Røysland Gaard. Initiativrik, sta, dyktig selger og kremmer. Uten ham hadde firmaet neppe eksistert, ettersom det var han som fikk ideen til det hele. Bidrar sterkt med sin brede erfaring innen salg og markedsføring, gir gode råd og videre visjoner. Et sant funn!

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS