V Å R E  R E F E R A N S E R:
                                               • StatoilHydro
                                               • Bjerkreim Trelast AS
                                               • Gjensidige
                                               • Tommy Kvia AS
                                               • Aibel

B J E R K R E I M  T R E L A S T

“Vi ble anbefalt å kontakte Bliss Reiseopplevelser
og Anne Margrethe Ivesdal med tanke på å arrangere
en førjulstur for våre ansatte og "proff"-kunder.
Ønsket var en utenlandstur for rundt 50 deltakere.

Anne M. Ivesdal har selv bodd og arbeidet med turisme i London over en lengre periode. Hun laget
et forslag til en Londontur: En komplett pakke som
inneholdt busstransport, fly, hotell, sightseeing,
lunsj, middag, fotballkamp (for de som ønsket),
musical, fagseminar m.m. Hun deltok selv på turen som reiseleder og guide.

Etter selv tidligere å ha arrangert slike turer kan jeg på det varmeste anbefale Anne Margrethes tjenester. Hun gjennomførte turen til vår store tilfredstillelse.
Vårt firma bruker gjerne Bliss Reiseopplevelser og
Anne Margrethe ved en senere anledning!”

Med vennlig hilsen
Tor Olav Gåsland / Bjerkreim TrelastNettstedet er utviklet av InBusiness AS